Author Details

Iliaš, Miroslav, Fakulta prírodných vied UMB

  • - Odborová didaktika
    Využitie Moodle e-learningu pre zvýšenie záujmu o štúdium chémie
    Abstract