Author Details

Iliaš, Miroslav, <p>Katedra chémie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</p><p><span style="text-align: center; text-indent: 16px;">Prievidzská chemická spoločnosť, Prievidza</span></p>, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Moodle online testy zo stredoškolskej chémie
    Abstract