Author Details

Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Life cycle assessment of pulp production in Slovak paper industry
    Abstract