Author Details

Hruška, Michal, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovakia

  • - Matemika, Fyzika, Chemia
    Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu
    Abstract