Author Details

Gaľa, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Časopriestorové zmeny vo výstavbe rezidenčných jednotiek obce Čeľadice
    Abstract