Author Details

Benc, Michal, FPV UKF, Slovakia

  • - General Papers
    Identifikácia haplotypu na základe analýzy mitochondriálnej DNA z historických kostrových pozostatkov
    Abstract