Author Details

Benc, Michal, FPV UKF; Katedra zoológie a antropológie, Slovakia

  • - Biológia
    Aktivácia oocytov Butyrolaktónom I – potenciálny zdroj pluripotentných kmeňových buniek
    Abstract