Author Details

Šrobár, Michal, Študent na FPV UMB - Aplikovaná Informatika, Slovakia

  • - Informatika
    Spôsoby využitia zariadení na sledovanie pohybu očí
    Abstract