Author Details

Zaťková, Michaela, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    Klasické a modrené metódy predikcie časových radov
    Abstract