Author Details

Horváthová, Michaela, <p>Katedra geografie a regionálneho rozvoja</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Súčasná problematika brownfieldov v kontexte okresu Zlaté Moravce
    Abstract