Author Details

Florková, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    Štvorsten v bežnom živote
    Abstract
  • - Odborová didaktika II
    Vyučovacia hodina so softvérom GeoGebra
    Abstract