Author Details

Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie </p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>, Slovakia

  • - Chémia
    Možnosti detekcie alkaloidov, prekurzorov drog a iných dusíkatých zlúčenín vo forenznej praxi
    Abstract