Author Details

Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie</p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>, Slovakia

  • - Chémia
    Pozitívny/negatívny nález psychotropných a omamných látok na minciach a bankovkách
    Abstract
  • - Chémia-Matematika
    Analýza androgénnych anabolických steroidov
    Abstract