Author Details

Auxtová, Michaela, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Slovakia

  • - Biológia, Ekológia a Environmentalistika
    Paleolimnologická rekonštrukcia zo sedimentov subalpínskeho jazera Nesamovyte (Ukrajinské Karpaty) s využitím subfosílnych pakomárov
    Abstract