Author Details

Antalová, Michaela

  • - Chémia-Matematika
    Hodnoty fyzikálno-chemických ukazovateľov v povrchovej vode rieky Nitra a jej mŕtveho ramena Malá Nitra
    Abstract