Author Details

Štubňová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,

  • - Odborová didaktika
    Využitie matematicko-štatistických metód a umelej inteligencie pri riadení kreditného rizika
    Abstract