Author Details

Bošeľa, Matej, Fakulta prírodných vied,Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela ,Banská Bystrica, Slovakia

  • - Matemika, Fyzika, Chemia
    Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti
    Abstract