Author Details

Baláž, Matej, Katedra geografie a geológie, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Návrh didaktickej hry pre geografické vzdelávanie “Klíma Ťa potrebuje”
    Abstract