Author Details

Zigová, Martina, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Druhová bohatosť a pôvod flóry cievnatých rastlín Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina)
    Abstract