Author Details

Zigová, Martina, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

  • - Ekológia a environmentalistika
    Vegetácia Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina)
    Abstract