Author Details

Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Realizácia experimentov z biológie a ich vplyv na vedomosti žiakov
    Abstract