Author Details

Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Biológia
    Mikroskopická stavba kostného tkaniva psíka medvedíkovitého
    Abstract