Author Details

Bábiková, Martina, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Biológia
    Analýza vplyvu prírodného a syntetického vápnika na štruktúru osteoporotickej kosti s využitím animálneho modelu
    Abstract