Author Details

Jaroš, Martin, Katedra geografie a regionálneho rozvoja

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Logistika, doprava a priemyselné parky na Slovensku
    Abstract