Author Details

Jančovič, Martin, Katedra ekológie a environmentalistiky, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Hodnotenie ekosystémových služieb v Nitre a vybraných priľahlých obciach nástrojom InVEST
    Abstract