Author Details

Hollý, Martin, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,<br /><br />, Slovakia

  • - Odborová Didaktika I
    Využitie virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovaní geografie
    Abstract