Author Details

Šima, Martin, FPV UMB, Tajovského 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

  • - Informatika
    Vyhodnocovanie obsadenosti parkoviska zo statickej kamery
    Abstract