Author Details

Záhorský, Maroš, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Science, Department of Ecology and Environmental Science, Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra, Slovak Republic, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    AKTUÁLNY VÝVOJ A TRENDY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLYCH ODPADOV NA SLOVENSKU S POROVNANÍM S EURÓPSKOU ÚNIOU
    Abstract