Author Details

Štefanková, Mariana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Možnosti využitia interaktívnej tabule pri vyučovaní témy Obehová sústava na gymnáziách
    Abstract
  • - Odborová didaktika
    Námety na interaktívne cvičenia z Biológie človeka vytvorené v programe ActivInspire
    Abstract