Author Details

Žitná, Marcela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Biológia
    Vplyv biofortifikácie selénom na vybrané ukazovatele odrôd hrachu siateho (Pisum sativum L.)
    Abstract