Author Details

Roszival, Marcel, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Slovakia

  • - Biológia
    Vplyv kadmia na fyziologické procesy kukurice siatej pestovanej v špecifických podmienkach
    Abstract
  • - Biológia
    Vplyv distribúcie živného roztoku na vývin kukurice siatej pestovanej v aeroponických podmienkach
    Abstract