Author Details

Cvik, Marcel, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Slovakia

  • - Chémia
    Možnosti použitia ovčej vlny na zníženie obsahu dusičnanov vo vode
    Abstract