Author Details

Híveš, Márk, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Chémia
    Interakcia tenzid - ovčia vlna ožiarená elektrónovým zväzkom, terra incognita?
    Abstract