Author Details

Zimová, Mária, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF

  • - Biológia
    Príprava rastlinného transformačného vektora obsahujúceho dehydrínový gén At3g50970
    Abstract