Author Details

Zimová, Mária

  • - General Papers
    Overenie hybridného charakteru semenáčikov mediteránnych jedlí rastúcich v podmienkach Arboréta Mlyňany ako prostredia s vysokým potenciálom pre spontánny hybridizačný proces.
    Abstract