Author Details

Gáliková, Lucia, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Slovakia

  • - S2 Metodické a výskumné práce
    Spracovanie elektronického vzdelávacieho kurzu na vyučovanie programovania v prostredí Lazarus
    Abstract