Author Details

Boriková, Lucia, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Náučný chodník obcou Maňa
    Abstract