Author Details

Benková, Lucia, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Informatika
    Evalvácia neurónového a štatistického strojového prekladu publicistických textov
    Abstract