Author Details

Zahoranová, Lenka, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Morfometria lariev Cordulegaster Leach z územia Slovenska
    Abstract