Author Details

Droštinová, Lenka, Katedra chémie, Slovakia

  • - Chémia
    Antibakteriálny účinok Cu(II) salicyláto – neokuproínového komplexu
    Abstract