Author Details

Zajačková, Kristína, študentka - fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovakia

  • - Odborová Didaktika I
    Propagácia mikroregiónu Medzihorie ako nástroj rozvoja cestovného ruchu i geografického vzdelávania
    Abstract