Author Details

Hrivnáková, Kristína, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Biológia, Ekológia a Environmentalistika
    Účinok zmeny klímy a vlastností povodia na morfodynamické procesy a následné zloženie vody plies Vysokých Tatier
    Abstract