Author Details

Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    Určenie úrovne matematickej gramotnosti pomocou matematických hlavolamov
    Abstract