Author Details

Bulková, Kristína, <p>Katedra matematiky</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>, Slovakia

  • - Odborová didaktika II
    Písomný prejav žiakov v riešeniach otvorených matematických problémov
    Abstract