Author Details

Baráthová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia pri vyučovaní dýchacej sústavy
    Abstract