Author Details

Rišová, Katarína, Katedra geografia a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Využitie kvantitatívnych metód pri posudzovaní kvality života v meste Banská Bystrica
    Abstract