Author Details

Jedličková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - General Papers
    Lokalizácia jadierkových proteínov v oocytoch myší
    Abstract