Author Details

Bajzová, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Tablety – novodobá pomôcka v službách geografie
    Abstract