Author Details

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Priestorové aspekty výsledkov celoslovenských a medzinárodných kôl Geografickej olympiády v rokoch 2009 - 2015
    Abstract