Author Details

Švík, Karol, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

  • - Biológia
    Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov
    Abstract